Lokatorzy mieszkań zakładowych na Radzie Miasta

09 grudnia 2022 by Ewa

Sejm RP przyjął ustawę wprowadzającą możliwość wykupu byłych mieszkań zakładowych przez gminy z 95% bonifikatą z budżetu centralnego. Jest to rozwiązanie, które realnie zwiększa szanse zabezpieczenia warunków mieszkaniowych wszystkich pokrzywdzonych przez nielegalną prywatyzacje.

Akcja Lokatorska od wielu lat domaga się sprawiedliwości dla lokatorów i lokatorek byłych mieszkań zakładowych. Przyjęta ustawa jest pierwszą, wprawdzie bardzo późną, zdecydowaną próbą systemowego rozwiązania tej sprawy. Dlatego lokatorzy i lokatorki przyszli dzisiaj do Urzędu Miasta złożyć do prezydenta Sutryka petycje w sprawie wykupu nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych. Przy okazji odwiedziliśmy posiedzenie Rady Miejskiej aby zainteresować naszą sprawą radnych i radne Wrocławia.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Ogólnopolski Zjazd Lokatorski

09 grudnia 2022 by Ewa

03 grudnia 2022 osoby z naszego stowarzyszenia były na ogólnopolskim zjeździe lokatorskim w Łodzi. Wymieniły się doświadczeniami i wiedzą z innymi aktywistkami i aktywistami. Jako lokatorki i lokatorzy nie możemy liczyć ani na wsparcie polityków ani biznesu. Możemy natomiast liczyć na siebie nawzajem, dlatego ważne jest dla nas spotykanie się na żywo i rozmawianie.

Od organizatorów:

3 grudnia 2022 roku w Łodzi, dzięki gościnności Miejsce Spotkań – społeczny dom kultury na Starym Polesiu odbył się Ogólnopolski Zjazd Lokatorski. Spotkanie miało na celu integrację ruchów lokatorskich, wymianę doświadczeń oraz podzielenie się strategiami działania. Wydarzenie to zgromadziło organizacje lokatorskie z różnych miejscowości w kraju, więc nie zabrakło też miejsca na omówienie specyficznych problemów występujących w poszczególnych miastach z którymi borykają się lokalne grupy.
Zjazd obfitował w prezentacje oraz dyskusje na temat konkretnych zagadnień, obszarów działania oraz metodyki pracy poszczególnych grup lokatorskich. Mocnymi punktami programu były też prezentacje o kampanii lokatorskiej dotyczącej centralnego ogrzewania w Warszawie oraz prywatyzacji mieszkań zakładowych we Wrocławiu, czy dyskusja o łódzkiej praktyce odstępnego.
Mamy nadzieję, że to spotkanie jest początkiem wzajemnej pomocy i współpracy organizacji z całej Polski. Dziękujemy wszystkim przybyłym i liczymy, że w nieodległej przyszłości będzie okazja powtórzyć takie spotkanie.
Dodatkowo pragniemy przekazać podziękowanie ekipie Food Not Bombs Łódź za wsparcie w organizacji ciepłego posiłku dla uczestników zlotu.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Czy firma Laredo z Warszawy wyłudza od lokatorów pieniądze?

18 maja 2022 by Ewa

16 maja kilka lokatorek wynajmujących mieszkania we Wrocławiu od firmy sp. z o. o. Laredo dostała wypowiedzenia umów z powodu 'zadłużenia’. Jak jednak wynika z dokumentów, lokatorki opłacają czynsz i rachunki zgodnie z umową i na czas. Poinformowały o tym właściciela na piśmie, wysyłając potwierdzenia wpłat, jednak firma Laredo je zignorowała. W wypowiedzeniu Laredo żąda spłaty nieistniejącego długu. Dlaczego? Jako Stowarzyszenie lokatorskie zastanawiamy się czy nie jest to masowe wyłudzenie pieniędzy. Dlaczego bowiem lokatorki miałyby płacić, skoro wszystkie opłaty mają uregulowane? Dlaczego lokatorki dostały dokładnie takie same pisma (zmieniono jedynie dane osobowe i kwoty)? Ile osób nabiera się na takie pisma, bo boi się sprawy o eksmisję i płaci podaną kwotę?

Przypominamy wszystkim lokatorom i lokatorkom żeby zbierać wszystkie potwierdzenia wpłat i uważnie czytać i sprawdzać wszystkie wezwania do zapłaty. Nieuczciwi właściciele niestety zdarzają się i bywają nie tylko uparci ale też bezczelni. Nie przyjmują żadnych dokumentów i ignorują wyjaśnienia. Dlatego trzeba znać swoje prawa a także warto sieciować się w grupy lokatorskie.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Protest lokatorów pod biurem PIS

11 maja 2022 by Ewa

9 maja 2022 pod siedzibą wrocławskiego PiS miała miejsce manifestacja lokatorów byłych mieszkań zakładowych, które zostały zawłaszczone na rzecz osób trzecich.
Mimo obietnic rząd ani partia nie doprowadziły do rozwiązania tej dramatycznej sprawy. W trakcie protestu zarządca budynku próbował usunąć protestujących, ale bezskutecznie.
Odbyły się jednak rozmowy z parlamentarzystami PiS, którzy byli w budynku. Oczekujemy jednak działań, nie słów.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Trening z bezdomności

21 marca 2022 by Ewa

Bezdomność na stare lata jest realnym zagrożeniem dla lokatorów i lokatorek nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych. Wobec nieustannych prób eksmitowania nas przez właścicieli i bezczynności władz państwowych nie zostało nam już nic innego jak powoli zacząć przygotowywać się do takiego losu.
Dlatego 24 marca o godz. 12:00 zamieszkamy jako osoby bezdomne przed wejściem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozłożymy karimaty, rozbijemy namioty, założymy dodatkowe warstwy ubrań, żeby nie zamarznąć w zimną marcową pogodę i zaczniemy publicznie koczować przed budynkiem reprezentującym państwo, które nie chciało nam pomóc.
Być może wstyd i skandal jaki wywołamy przyniesie wreszcie efekt, którego nie przyniosły nasze ponawiane prośby i argumenty. A być może wkrótce naprawdę skończymy na ulicy i dobrze będzie mieć jakieś przygotowanie.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Czwarta manifestacja lokatorów i lokatorek nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych

11 marca 2022 by Ewa

Dzisiejsza, czwarta już z kolei manifestacja lokatorów i lokatorek nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych pod Urzędem Wojewódzkim. Wobec dalszego braku odpowiedzi ze strony pana wojewody Obremskiego lokatorzy/ki zapowiedzieli, że będą teraz manifestować co tydzień.
Istota sprawy: W latach 90-tyh miała w Polsce miejsce prywatyzacja mieszkań zakładowych. Wiele z lokali, budowanych przez zakłady pracy na potrzeby swoich pracowników i pracownic, z funduszy pochodzących z ich wynagrodzeń, nie stało się jednak własnością swoich mieszkańców. Trafiły one za bezcen w ręce osób trzecich dysponujących w owym czasie odpowiednim kapitałem i znajomościami. Prawa pracowników i pracownic likwidowanych zakładów zostały zupełnie zignorowane a oni_e sami_e sprzedani_e nowym właścicielom razem ze swoimi mieszkaniami. Sprawa ta pozostaje nierozwiązana do dawna ale jej społeczne konsekwencje zaczynają się dalej zaostrzać.
Zdjęcia: Arkadiusz Wierzba

Leave a comment | Categories: Uncategorized

← Older posts