Poradnik dla lokatorek i lokatorów

28 lutego 2013 by admin

1.      Typy własności nieruchomości (komunalne – socjalne, tymczasowe, zastępcze; spółdzielcze; wspólnota mieszkaniowa, wynajem, własnościowe)

Jakie prawo chroni lokatorów mieszkań komunalnych?

Podstawowym dokumentem zawierającym prawa lokatorów jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego, dostępna tutaj:

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=75F9F4CCE4A47FDFC87A8C4E1BFA596C?id=WDU20010710733&type=1

Jakie prawo dotyczy właścicieli mieszkań?

Podstawowym dokumentem w którym znajdują się prawa i obowiązki właścicieli mieszkań jest Ustawa O Własności Lokali, dostępna tutaj:

isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19940850388&type=1

2.      Wykup mieszkania (procedura, bonifikaty, utrudnienia)

3.      Czynsze (zasady naliczania w poszczególnych typach mieszkań, podwyżki, zadłużenia, oddłużenia)

Jaka jest procedura wypowiedzenia umowy z powodu zaległości w opłacaniu czynszu?

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Lokatorów (art. 11) wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę najmu m.in [3]. jeżeli zalega on z opłatą za trzy pełne okresy. Żeby wypowiedzenie było skuteczne musi być na piśmie z podaniem powodu wypowiedzenia, wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę i uprzedzeniem o zamiarze wypowiedzenia. JEŚLI BRAK JEST KTÓREGOŚ Z TYCH ELEMENTÓW, TO NIE DOSZŁO DO WYPOWIEDZENIA.

Czy można wnosić o umorzenie długu będąc najemcą mieszkania socjalnego?

Tak, można wnosić o umorzenie długu. Wystarczy wypełnić formularz wraz z załącznikami o dochodach wszystkich zameldowanych osób, problemach zdrowotnych, dzieciach, niepełnosprawności i innych wszelkich dokumentach zaświadczających o trudnej sytuacji materialnej.

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/131920/1415ru05.pdf

Czy można wnosić o rozłożenie na raty długu będąc najemcą mieszkania socjalnego?

Tak, można wypełnić formularz:

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/131920/1415ru05.pdf

Czy długi za czynsz, opłaty za mieszkanie przedawniają się?

Tak, długi te przedawniają się po 3 latach. Jeżeli rozpoczęto postępowanie sądowe, należy liczyć od początku.

4.      Eksmisja

5.      Obowiązki właściciela i lokatorów w poszczególnych typach mieszkań (remonty, sprzątanie)

6.      Zajęcie pustostanu

Czy właściciel pustostanu (np. gmina) ma prawo wezwać policję jeśli zajmuje go obca osoba nielegalnie?

Właściciel pustostanu jeśli dowie się, że jego nieruchomość została przez kogoś zajęta  może wezwać policję i zgłosić naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.). Zajęcie pustostanu może polegać na wejściu do lokalu, który nie jest ogrodzony lub zamknięty. Fakt nieobecności właściciela nie ma przy tym znaczenia. Przepis ten dotyczy także nieruchomości, w stosunku do których uprawionym jest podmiot inny niż osoba fizyczna np. gmina.

Czy istnieje możliwość pozostania w zajętym nielegalnie lokalu – pustostanie?

Jeżeli pozostaje się w zajętym nielegalnie lokalu przez dłuższy czas, remontuje się go, uiszcza opłaty związane z jego użytkowaniem można powołać się na prawo posiadania. W takim wypadku nie można wyrzucić posiadacza bez wyroku sądu. W praktyce więc to sąd będzie orzekał czy doszło do posiadania czy nie. Jeśli więc ktoś został wyrzucony z pustostanu przez policję jako osoba naruszająca mir domowy, a można by argumentować za tym, że miało miejsce posiadanie, to można wystąpić do sądu, że doszło do naruszenia posiadania (art. 344 par. 1 k.c.).

7.      Zasady przyznawania mieszkań komunalnych

Na jakiej podstawie ustala się kolejność przy oczekiwaniu na mieszkanie socjalne?

Miejsce na liście oczekujących na mieszkanie socjalne zależy od ilości punktów, które uzyskuje się według następujących kryteriów:

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/36959%5C2420ru04z.doc

 

Czy posiadając jeden lokal można starać się o następny?

Tak, mimo tytułu do lokalu można się starać o lokal „miejski”. Uchwała nie może uzależniać przyznania prawa do lokalu od tego czy wnioskodawca ma już tytuł do lokalu, gdyż wykracza to poza wytyczne zawarte w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów.

8.      Zamiana mieszkania komunalnego

9.      Sprzedaż wykupionego mieszkania (po ilu latach można sprzedać, sprzedaż lokalu po rewitalizacji)

10.  Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

 

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *