Czwarta manifestacja lokatorów i lokatorek nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych

11 marca 2022 by Ewa

Dzisiejsza, czwarta już z kolei manifestacja lokatorów i lokatorek nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych pod Urzędem Wojewódzkim. Wobec dalszego braku odpowiedzi ze strony pana wojewody Obremskiego lokatorzy/ki zapowiedzieli, że będą teraz manifestować co tydzień.
Istota sprawy: W latach 90-tyh miała w Polsce miejsce prywatyzacja mieszkań zakładowych. Wiele z lokali, budowanych przez zakłady pracy na potrzeby swoich pracowników i pracownic, z funduszy pochodzących z ich wynagrodzeń, nie stało się jednak własnością swoich mieszkańców. Trafiły one za bezcen w ręce osób trzecich dysponujących w owym czasie odpowiednim kapitałem i znajomościami. Prawa pracowników i pracownic likwidowanych zakładów zostały zupełnie zignorowane a oni_e sami_e sprzedani_e nowym właścicielom razem ze swoimi mieszkaniami. Sprawa ta pozostaje nierozwiązana do dawna ale jej społeczne konsekwencje zaczynają się dalej zaostrzać.
Zdjęcia: Arkadiusz Wierzba

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *