Tag Archives for: wrocław

Jak eksmitować rodzinę z dziećmi – za biedni na wolny rynek, za bogaci na pomoc gminy

14 czerwca 2017 by Ewa

W uzasadnieniu wyroku odrzucającym wniosek o lokal socjalny sędzina stwierdziła, że państwo Rewers osiągają dochody wystarczające aby wynająć sobie i swoim dzieciom pokój na wolnym rynku. Spytałam panią Agnieszkę Rewers jak odnosi się do tego wyroku:

To powrót do punktu wyjścia. 16 lat mieszkaliśmy w czwórkę w jednym pokoju.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: , , ,

Zarząd Zieleni Miejskiej niszczy domy

24 lipca 2015 by Ewa

W środę 22 lipca rodzina Romów wróciła do swoich domów (zbudowanych własnoręcznie) przy ul. Paprotnej jednak na miejscu zastała jedynie gruzy i Straż Miejską. Jak się okazało wyburzenia czterech domów dokonały miejskie służby porządkowe, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod pozorem sprzątania po burzy.

Rodzina z małymi dziećmi nie odzyskała swoich rzeczy, dokumentów, oszczędności, swoich ubrań, mebli – wszystko zostało zniszczone.

Jest to dla nas oburzające, że w naszym mieście władze samorządowe dokonują eksmisji bez niczyjej wiedzy, bez rozprawy sądowej – wbrew wszelkim przepisom – niczym rządy totalitarne czasów PRLu.

Amnesty International pisze w tej sprawie:

„Władze Wrocławia złamały wszelkie standardy prawa międzynarodowego i praw człowieka! Decyzja o likwidacji koczowiska, nawet motywowana względami bezpieczeństwa, nie zwalnia władz miasta z obowiązku odpowiedniego poinformowania zagrożonych osób i wyznaczenia czasu na zabezpieczenie swojego dobytku, zapewnienia im odpowiedniego alternatywnego miejsca zamieszkania oraz odszkodowania za poniesione straty. Władze miasta powinny zapewnić, że w następstwie wysiedlanie nikt nie stanie się bezdomny lub narażony na inne naruszenia praw człowieka.”

Pomimo ostatnich obiecujących rozmów z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, czy z dyrektorem ZZK Piotrem Pasiem to  ostatnie posunięcie administracji miejskiej stawiaj w wątpliwość dobre intencje magistratu.

Tutaj można znaleźć oświadczenie Stowarzyszenia Nomada, które złożyło wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa:

http://roma.nomada.info.pl/newsy-pl/200-oswiadczenie-stowarzyszenia-nomada-ws-likwidacji-osiedla-romskiego-we-wroclawiu

Tutaj natomiast tel. do PINB gdzie można dzwonić z prośbą o wyjaśnienie sytuacji:

Przemysław Samocki (71) 777 94 86

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: , , , , ,