Sprawozdanie ze spotkania z Wojewodą ws. nielegalnej prywatyzacji mieszkań

16 marca 2018 by Ewa

Sprawozdanie ze spotkania Akcji Lokatorskiej oraz Stowarzyszenia Obrony Lokatorów z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem

We wtorek 13 marca 2018 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce spotkanie pomiędzy przedstawicielami Akcji Lokatorskiej, Stowarzyszenia Obrony Lokatorów oraz lokatorów z ul. Ślicznej i ul. Zaułek Rogoziński a wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Obok wojewody i jego doradców na spotkaniu byli obecni także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie tzw. „warszawskiej komisji weryfikacyjnej” panowie Sebastian Kaleta oraz Oliwer Kubicki.

Rozmowa skupiła się na omawianiu możliwych rozwiązań kwestii bezprawnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych. Pierwszym dyskutowanym rozwiązaniem był projekt ustawy przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury. Pomimo iż pełny tekst projektu nie został jeszcze opublikowany przedstawiciele strony społecznej skrytykowali znane im założenia ustawy. Po pierwsze wskazali, że opieranie się na dobrowolnej sprzedaży mieszkań przez ich obecnych właścicieli nie rokuje zbyt dużych nadziei na powodzenie (z czym nie zgodził się wojewoda). Po drugie, że ustawa nie obejmuje osób, które zostały eksmitowane ze swoich mieszkań jak również nie zapewnia obecnym lokatorom dostatecznej ochrony przed eksmisją do czasu odzyskania odebranych im lokali.

Kolejną propozycją, wysuniętą przez wojewodę oraz przeznaczoną dla osób bezpośrednio zagrożonych utratą mieszkania, było przekonanie wrocławskiego magistratu do wykupienia mieszkań a następnie wynajmowanie ich obecnym lokatorom. W tym celu można by wykorzystać środki z budżetu centralnego na podstawie nowej ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych. Pomysł ten spotkał się z pozytywnym odbiorem strony społecznej.

Najdłużej dyskutowanym był projekt powołania komisji weryfikacyjnej ds. prywatyzacji na wzór tej zajmującej się sprawami reprywatyzacji w Warszawie. W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mogli zapoznać się zarówno z historią nieprawidłowości przy prywatyzacji budynków przy ulicach Śliczna oraz Zaułek Rogoziński jak również z dramatycznymi skutkami społecznymi tych procesów. Pomimo tego w ich opinii powołanie komisji nie byłoby wskazane. Argumentowali, że ze względu na złożoność problematyki własności nieruchomości odzyskiwanie mieszkań w tym trybie zajęło by wiele lat i nie zawsze mogłoby zakończyć się powodzeniem. Panowie Kaleta i Kubicki zapewnili jednak, że wnioski z dzisiejszego spotkania przedstawią w trakcie międzyresortowych konsultacji nad możliwymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

Spotkanie zakończyło się zapowiedzią dalszych rozmów, tym razem w mniejszym gronie, nad lokalnie podejmowanymi działaniami zmierzającymi do załagodzenia najbardziej dramatycznych skutków prywatyzacji mieszkań zakładowych we Wrocławiu.

Relację przygotowało także TVP:

http://wroclaw.tvp.pl/36376149/13032018-1830

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *