Sprawozdanie ze spotkania z Wojewodą Dolnośląskim

12 listopada 2017 by Ewa

Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem odbyło się 27 października 2017 w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ośmioro przedstawicieli strony lokatorskiej w tym członkowie i członkinie Akcji Lokatorskiej, Stowarzyszenia Obrony Lokatorów oraz mieszkańcy i mieszkanki ul. Ślicznej oraz Zaułka Rogozińskiego.
Na początku wojewoda zaznaczył, że zapoznał się z naszą sprawą i przedyskutował zagadnienie ze swoimi doradcami. Poinformował nas również, że rozmawiał na ten temat z ministrem Jakim. Zapewnił, że z chce nam pomóc ale musi poruszać się w granicach obowiązującego prawa.

fot.TVP3


Zaproponowane przez wojewodę i jego doradców rozwiązanie miałoby polegać na stworzeniu ustawy, która dawała by wszystkim lokatorom zakwaterowanym na podstawie decyzji administracyjnej w sprywatyzowanych obecnie budynkach, prawo do wykupienia swoich mieszkań na wzór prawa lokatorów mieszkań spółdzielczych. Lokatorzy mieliby zatem prawo nabyć zajmowane przez siebie mieszkanie po (zrewaloryzowanej) cenie po jakiej nabył je obecny właściciel. Prawo to przysługiwałoby również byłym najemcom tych mieszkań, z którymi rozwiązano umowę w wyniku podwyżek czynszów niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, choć już nie tym, którzy opuścili lokal lub zostali z niego eksmitowani. Zdaniem doradców wojewody główną zaletą tego rozwiązania jest to, że odwołuje się ono do istniejących precedensów prawnych (prawo spółdzielcze) oraz w dostatecznym stopniu zabezpiecza interesy obecnych właścicieli mieszkań.
Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawioną propozycją. Z naszej strony zwróciliśmy uwagę, że w przypadku gdy sprywatyzowane mieszkanie było wielokrotnie sprzedawane to jego wykup będzie możliwy jedynie po cenie ostatniej sprzedaży, która może być wielokrotnie wyższa niż cena po jakiej mieszkanie zostało pierwotnie sprzedane.
W odpowiedzi na propozycje wojewody zaprezentowaliśmy zgromadzone dowody nieprawidłowości w procesach, które doprowadziły do prywatyzacji budynków przy ul. Ślicznej oraz Zaułku Rogozińskim. Przede wszystkim zaś decyzję urzędu wojewódzkiego z 1992 oraz 1993 roku przekazujące budynek przy ul Ślicznej w całości na własność Pafawagu pomimo, że został on wybudowany nakładami wielu instytucji. Podkreśliliśmy również, że lokatorzy ze Ślicznej nie zostali o tej decyzji poinformowani przez kolejne 8 lat, w trakcie których prawni następcy Pafawagu odsprzedali znajdujące się w tym budynku mieszkania osobom trzecim. Zwróciliśmy również uwagę na inne przestępstwa takie jak pominięcie prawa lokatorów do pierwokupu oraz utracone kaucje i nakłady własne. Na poparcie naszych zarzutów przedstawiliśmy opinie prokuratury oraz pismo z Ministerstwa Finansów potwierdzające wystąpienie poważnych nieprawidłowości w procesie prywatyzacji budynków zamieszkałych przez reprezentowanych przez nas lokatorów. Zaznaczyliśmy, że naszym zdaniem najlepszą drogą postępowania byłoby powołanie komisji, która zweryfikowałaby rzeczone procesy w miarę możliwości odwróciła ich skutki. Gdyby zaś skutki te okazały się prawnie nieodwracalne przyznała pokrzywdzonym lokatorom odpowiednie odszkodowania.
Po wysłuchaniu naszej argumentacji wojewoda przyznał, że możliwe byłoby pójście w zaproponowanym przez nas kierunku. Zaznaczył, że w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprezentuje szeroki wachlarz możliwych rozwiązań: ustawę, komisję weryfikacyjną oraz śledztwo prokuratorskie. Na koniec poprosił jeszcze o więcej czasu do zastanowienia się i przyznał, że spotkanie z nami uświadomiło mu, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż to z początku wyglądało. Zobowiązał się również do nawiązania kontaktu nie tylko z Ministerstwem Sprawiedliwości, ale też posłami i wojewodami zaangażowanymi w prace nad rozwiązaniem problemu nieuczciwej prywatyzacji mieszkań w latach 90.
Następne spotkanie zostało zaplanowane na listopad, ostateczny termin zostanie ustalony 17 dnia tego miesiąca.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *