Prywatyzacja lokali zakładowych – Wrocław

W wyniku niezgodnych z prawem przekształceń własnościowych budynki mieszkalne przy ul. Ślicznej 2-22 oraz ul. Zaułek Rogoziński 5-7; 9-11; 13-15 we Wrocławiu znal azły się w latach 90. w rękach osób prywatnych oraz firm niezwiązanych z wcześniejszymi zarządcami. W wyniku owych zmian pozbawiono lokatorów mieszkań zakładowych i komunalnych prawa do pierwokupu zajmowanych lokali, które przysługiwało … Czytaj dalej Prywatyzacja lokali zakładowych – Wrocław