Gmina Wrocław odmówiła pomocy lokatorom mieszkań zakładowych

27 czerwca 2018 by Ewa

W piętek 22 czerwca odbyło się tzw. „Spotkanie Trójstronne” dotyczące sprywatyzowanych mieszkań przy ul. Ślicznej i Zaułek Rogoziński. Wzięły w nim udział trzy strony: lokatorzy, Gmina Wrocław oraz Urząd Wojewódzki. Lokatorzy wystąpili z wnioskiem o wykup sprywatyzowanych mieszkań przez Gminę i włączenie ich do zasobu komunalnego miasta Wrocławia. Na mocy obowiązujących przepisów na wniosek Wojewody możliwa jest dofinansowanie 50% kosztów wykupu z budżetu państwa. Po kilku spotkaniach przedstawicieli lokatorów i aktywistów/ek z władzami wojewódzkimi pomysł został przyjęty, jednak kluczowa pozostawała jeszcze opinia miasta. Podczas spotkania trójstronnego przedstawiciel Gminy Wrocław zadeklarował, że miasto nie zamierza powiększać zasobu komunalnego, powołując się na nieparwdziwej przesłance, że żadne inne „duże” miasto nie skorzystało z takiej możliwości (przypominamy, że Zabrze wykupiło większość mieszkań zakładowych i jest to opcja rozpatrywana także przez inne miasta). Skutek odmowy urzędu miasta jest dla lokatorów tragiczny.

Prawie trzydzieści rodzin czeka eksmisja. Kolejnych dziesięć ma rozprawy sądowe, których wynik jest trudny do przewidzenia. Osoby te od 1999 roku walczą o stabilność czynszy i rozwiązanie kwestii nielegalnej sprzedaży mieszkań, które w wielu przypadkach sami budowali i/lub otrzymali za lata ciężkiej pracy i wpłacone kaucje. Jesteśmy rozczarowani odmową Urzędu Miasta. Jako aktywiści dokładamy wielu starań aby pomagać lokatorom w sprawach sądowych, przy wypowiedzeniach umów i podwyżkach czynszów. Mamy jednak świadomość, że sytuacja dotyczy setek rodzin i wymaga rozwiązania systemowego. Odmawiając pomocy teraz, Gmina Wrocław powoduje, że coraz więcej lokatorów znajdzie się w sytuacji eksmisji, lub zagrożenia eksmisją. Mimo nieudanych negocjacji będziemy kontynuować rozmowy zarówno z Urzędem Wojewódzkim, jak i z Gminą.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *